07/06/2023

Date

18 sep 2021
Expired!

18. SEPTEMBAR- dan geologa

Geolog je osoba koja doprinosi naučnoj geologiji, proučavajući strukturu u fizičke procese na Zemlji. Geolozi u svojim proučavanjima primenjuju i druge nauke kao što su: fizika, hemija, biologija i dr. Poredeći ih sa drugim naučnicima, geolozi su više izloženi terenskom radu nego laboratorijskom, što je i prirodno s obzirom na predmet proučavanja – Zemlju. Geolozi su uključeni u istraživanja koja se tiču pronalaženja metala, nafte, građevinskog kamena i drugih prirodnih resursa. Takođe, oni su u prvim redovima prilikom izučavanja i predviđanja prirodnih hazarda i katastrofa, izučavajući zemljotrese, vulkanske aktivnosti, cunamije, poplave, klizišta, odroni i dr, a rezultati njihovog izučavanja se koriste za upozoravanje javnosti na mogućnost tih pojava kao i njihove razmere.

18. septembra se obeležava svetski dan geologa, istraživača i nauke koja je obeležila proteklih stotinu godina u Boru. Zahvaljujući geološkim istraživanjima i ispitivanjima rudnih ležišta otvoreni su svi površinski kopovi koji rade u sastavu kombinata bakra i borska jama. Bez ove službe rad bilo kog rudnika u svetu je nezamisliv.

Poslednjih nekoliko godina ubrzano se istražuju rudna ležišta u okolini Bora. Prema zvaničnim podacima kombinat bakra Bor raspolaže se više od milijardu i 300 miliona tona overenih bilansnih rudnih rezervi, a zahvaljujući geološkim istraživanjima evidentirane rudne rezerve su barem dvostruke veće.

The event is finished.