07/06/2023

Medjunarodni Interkulturalni kamp mladih

Medjunarodni Interkulturalni kamp mladih od 13 do 23.07.2021. Prvi kamp na kom je od strane PD Žeželj-a i naših prijatelja iz Janun-a {Hanover, Nemačka koji su ujedno i nosioci projekta) za lidera kampa postavljen Saša Alempijević predsednik Green Peace Serbia- Zeleni mir Srbija.
Na kampu koji je realizovan na lokaciji Adzine livade učestvovalo je 30 mladih iz Ukrajne, Nemacke, Makedonije, Albanije i Srbije! Glavni cilj ovog projekta je interkulturalna razmena, učenje drugih jezika, običaja, lični razvoj, nova poznanstva kao i obuka za pisanje projekata Youth Exchanges- Omladinske razmene!