15/06/2024

Udruženje Zeleni mir Srbija je realizovalo radionice iz oblasti biologije, ekologije i fizike u udruženjima Egal Mladi i Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac

U saradnji sa Centrom za promociju nauke Kragujevac, Udruženje Zeleni mir Srbija je realizovalo radionice iz oblasti biologije, ekologije i fizike u udruženjima Egal Mladi i Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac. Cilj projekta je bio podizanje svesti osoba sa invaliditetom na temu ekologije kao i njihovo informisanje o trenutnom stanju u našem gradu, promcija nauke i mogućnost da osobe marginalizovanih grupa mogu dati svoj doprinos u očuvanju životne sredine.
Datum realizacije 22 i 23 jun 2021.
[envira-gallery id=“625″]