15/06/2024

Čep za Hendikep

Naše Удружење „Zeleni mir Srbija “ se pridružilo акцијi тако што грађани добровољно прикупљају чепове са пластичних флаша, kao i separaciju istih prilikom uklanjanja nekih deponija које затим predajemo udruženjima koje to dalhe salju компанијама које се баве рециклажом тврде пластике. За добијени новац купујu особама са инвалидитетом нова или половна ортопедска помагала.

Мисија удружења је побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом и залагање за остваривање пуног потенцијала сваке особе са инвалидитетом уз коришћење расположивих ресурса у заједници.