23/04/2024

Da li biljke i zivotinje znaju fiziku

Članovi Udruženja Zeleni mir Srbija u Kraljevu u OŠ 4 Kraljevački bataljon realizovali radionice za osnovce. Projekat finansirao Centar za promociju nauke Kragujevac Osposobljavanje učenika da stečena znanja i veštine primene u konkretnim svakodnevnim situacijama predstavlja jedan od ključnih zahteva savremene nauke. U skladu sa tim, insistiranje na međupredmetnim kompetencijama ima za cilj da obezbedi funkcionalno povezivanje znanja iz različitih predmeta što predstavlja jedan od ključnih aspekata formiranja funkcionalnog znanja i veština. Ideja ovog projekta je da se kroz niz zanimljivih eksperimenata i prezentovanja učenicima pruži uvid u drugačiji pristup gradivu iz fizike i biologije. Opis projekta: Kroz projekat „Da li biljke i životinje znaju fiziku?“ učenici imaju priliku da odgovore na naizgled veoma jednostavna pitanja koja se tiču sveta koji nas okružuje. Broj učesnika na radionici je minimum 15 i više u skladu sa kapacitetom naučnog kluba.

Učenici se dele u grupe, dobijaju zadatu biljku ili životinju i uz pomoć edukatora imaju za cilj da prepoznaju gde se u njenom ponašanju kriju fizika i biologija a potom primenom eksperimenta zaista to i potvrde. Grupe zatim dobijaju nove zadatke i menjaju se tako da svi učenici odrade isto. Na kraju svaka grupa bira predstavnika koji će uz pomoć poster sumirati utiske i ispričati ispred vršnjaka šta je naučio. Primeri tema i eksperimenata su: demonstracija kako slepi miš čuje – pomoću arduino programabilne kartice korišćenjem UV senzora, demonstracija leta ptice – različitost pritiska iznad i ispod krila stvara silu koja može da podiže pticu, koja ide naviše i suprotna je gravitaciji (simulacija na računaru), sipa (hobotnica) – potiskuje vodu u snažnim mlazevima iz duplje kroz odgovarajući otvor (sila reakcije, koja pri tome nastaje, pokreće životinju napred), električna jegulja – pravljenje prostog strujnog kola i maskiranje izvora u jegulju, poznato je da se lisica spasava od psa koji juri iznenadnim prevrtanjem ustranu, u punom trku (pas, usled inertnosti, produžava kretanje napred), dok je kapilarnost je odgovorna za transport vode u više delove biljke. Navedeni su samo neki od primera. Uloga biologa je da učenicima kaže zanimljivosti o načinu života, ishrani i nekim bitnim karakteristikama o datim životinjama i biljkama. U završnom delu radionice organizuje se kviz i dodela diploma učesnicima radinica.

[envira-gallery id=“457″]