07/06/2023

O Nama

Udruženje „Zeleni mir Srbija” postoji radi ostvarivanja ciljeva u oblasti :

  • Ekologije i Biologije i to u smislu podizanja svesti o važnosi usvajanja ekoloških principa i zalaganje za očuvanje životne sredine, kao i popularizaciji i promociji nauke, klimatske promene, očuvanje biodiverziteta i ekosistema, promocija zaštićenih područja i vrsta, kao i nacionalnih parkova, održivi razvoj, obnovljivi vidovi energije i resursa, energetska efikasnost, javna dostupnost, de nuklearizacija, zaštite zdravlja ljudi i promociji ljudskih dostignuća, kao i borbi protiv genski modifikovanih organizamajačanju uloge javnosti u očuvanju prirode i zaštite čovekove okoline.
  • Ljudskihi manjinskih prava, mariganilovanim grupama, pravima dece, ravnopravnosti, edukacijom mladih o važnosti primene inkluzije i boljem razumevanju osoba iz osetljivih ciljnih grupa (raseljena lica, migranti, osobe sa invaliditetom, žrtve nasilja i mobinga, romi…);
  • Rešavanje problema u lokalnoj zajednici, boljem razumevanju naroda i kultura, prijateljstvu i miru razvijanje saradnje sa, po delatnosti, srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, a posebno u regionu JI Evrope stvaranje uslova za poboljšanje položaja mladih i realizaciju omladinskih inicijativa, kao i zalaganje za adekvatnu verifikaciju i afirmaciju rezultata koje ostvaruju mladi popularizacija nauke i stvaralaštva među mladima.
  • Promocija mira: škola antifašizma, organizovnje kampova za mlade nekada ratom zahvaćenih područja (edukacija koja se bavi analizom i razumevanjem savremenih pojava („post-„) fašističkih ideologija, politika, praksi. Kao orijentir u sagledavanju stanja razumevanja i objašnjavanja istorijskih i aktuelnih fašizama, kao i fašizmu sklonih ili srodnih ideoloških i političkih pozicija, fokusirane su aktuelne edukativne prakse u zemlji, regionu i svetu.

Više tekstova